وجود خون در مایع منی (semen) و یا هماتواسپرمیا (همواسپرمیا)

وجود خون در مایع منی (semen) و یا هماتواسپرمیا (همواسپرمیا) وجود خون در مایع منی (semen) و یا هماتواسپرمیا (همواسپرمیا) وجود خون در مایع منی اگرچه اغلب به عنوان یک علامت کم اهمیت به آن توجه می‌گردد ولی خون در انزال یا مایع منی در مردانی که به آن مبتلا هستند، و بصورت طولانی مثبت باقی می ماند، اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد . این وضعیت بسیار شایع است و دفعات متعددی بدون توجه خاص بیمار پیش می آید. شیوع این بیماری هنوز مشخص نشده است. سرطان، عفونت، آبنورمالیتی یا ...
1399/04/02

نحوه پیگیری موارد ASC-US طبق آخرین راهنمای ASCCP

نحوه پیگیری موارد ASC-US طبق آخرین راهنمای ASCCP نحوه پیگیری موارد سلولهای پوششی عیرطبیعی با اهمیت نامشخص یا [ASC-US [1 طبق آخرین راهنمای ASCCP سلولهای پوششی غیرطبیعی با اهمیت نامشخص یا ASC-US شایعترین اختلال سیتولوژیک بوده ولی ریسک CIN 3+ در آن بسیار کم است، زیرا یک تا دو سوم موارد آن ربطی به HPV ندارند. موارد ASC-US که HPV مثبت و ژنوتایپ 16 یا 18 مثبت گزارش شده، ریسک ابتلا به CIN 3+ در آنها 2 برابر بیشتر از موارد ASC-US است که در آنها سایر ...
1399/04/02

نحوه پیگیری موارد HSIL بر مبنای آخرین دستورالعمل ASCCP

نحوه پیگیری موارد HSIL بر مبنای آخرین دستورالعمل ASCCP ضایعات داخل سلولهای پوششی با درجه بالا یا HSIL در 60% زنانی که گزارش سیتولوژی در پاپ اسمیرشان بصورت [HSIL]1 است، در بررسی هیستولوژیک که در هنگام کولپوسکوپی بدست آمده +CIN 2 یافت می شود. به همین دلیل برداشت سریع ناحیه ترانسفورمیشن برای بسیاری از زنان توصیه می گردد. در هنگام کولپوسکوپی در 2% موارد HSIL ، کانسر سرویکس یافت می شود، که حتی با وجود پیگیری ها، با افزایش سن خطر کانسر سرویکس بیشتر نیز ...
1399/04/02

نحوه پیگیری موارد ASC-H بر مبنای آخرین دستورالعمل ASCCP

نحوه پیگیری موارد ASC-H بر مبنای آخرین دستورالعمل ASCCP وجود سلولهای پوششی، که نمی توانند ضایعات با درجه بالای داخل اپی تلیال سلولهای پوششی را رد کنند یا ASC-H مطالعات KPNC نشان داد، زنانیکه در نتیجه سیتولوژی آنها ASC-H گزارش شده، در مقایسه با ASC-US و LSIL ریسک بالاتری برای ابتلا به CIN 3+ وجود دارد. با این وجود این ریسک کمتر از زنان مبتلا به HSIL است. این نکته در مورد زنان 21 تا 24 ساله هم صادق بوده، هرچند که در مقایسه با زنان مسن تر ریسک کمتری ب ...
1399/04/02

نحوه پیگیری موارد وجود سلولهای گلاندولار آتیپیک

نحوه پیگیری موارد وجود سلولهای گلاندولار آتیپیک نحوه پیگیری موارد وجود سلولهای گلاندولار آتیپیک یا [1] AGC، آدنوکارسینومای سیتولوژیک درجا یا Cytologic AIS [2] و یا تغییرات خوش خیم گلاندولار[3 ] AGC با پولیپ و متاپلازی همراه است ولی گاهی می تواند با نئوپلازی از جمله آدنوکارسینوما در آندومتر، سرویکس، تخمدان، لوله های فالوپ و سایر مناطق نیز در ارتباط باشد. ریسک نئوپلازی زمانی که نتیجه به صورت واضح[4] گزارش شده باشد، بالاتر است. ریسک کانسر در ز ...
1399/04/02

تغییرات مارکرهای اندازه گیری شده در دوران بارداری در پیامدهای نامطلوب بارداری

تغییرات مارکرهای اندازه گیری شده در دوران بارداری در پیامدهای نامطلوب بارداری مارکرهای بیوشیمیایی اندازه‌گیری شده در سه ماهه اول PAPP-A: این مارکر یک آنزیم متالو پپتیدازی است که از سلول‌های تروفوبلاستیک جفت به ویژه تروفوبلاست‌های خارج پرزی ترشح می‌شود. سطح آن در هفته‌های 11 تا 13 با شیبی نسبتاً تند افزایش می‌یابد. زنان بارداری که سطح PAPP-A آنان در هفته‌های 11 تا 14 بارداری کمتر از میزان مورد انتظار باشد، احتمال ابتلاء جنین آنها به سندرم داون بالاتر است. این آنزیم با شک ...
1399/03/24

نحوه پیگیری نمونه نامناسب يا Unsatisfactory در گزارش پاپ اسمير، طبق آخرین دستورالعمل ASCCP

نحوه پیگیری نمونه نامناسب يا Unsatisfactory در گزارش پاپ اسمير، طبق آخرین دستورالعمل ASCCP نمونه نامناسب قبل از بررسی نمونه سلولی سیتولوژی برای تست پاپ اسمیر، لازم است، کفایت نمونه اخذ شده که بصورت رضایت بخش ( satisfactory) و یا غیر رضایت بخش (unsatisfactory) بیان می شود، مشخص شود. چنین وضعیتی بر اساس تعداد مناسبی سلول اسکواموس (در اسمیر تهیه شده به روش سنتی و یا conventional تعداد سلولها باید بین 8 تا 10 هزار باشد و در نوع Liquid base حدود 5 هزار باید باشد) به همراه و یا فقدان حضور ...
1399/03/24

کلیات تغییرات گایدلاین 2019 ، ASCCP نسبت به 2012 در غربالگری و مدیریت کانسر دهانه رحم

کلیات تغییرات گایدلاین 2019 ،  ASCCP نسبت به 2012 در غربالگری و مدیریت کانسر دهانه رحم تغییر مهم در این گایدلاین ، این است که تفسیر، پیگیری و درمان در کانسر سرویکس از یک رویکرد مبتنی بر نتایج جاری بیمار (Result - based) به یک رویکرد مبتنی بر ریسک (Risk - based guideline) تغییر یافته است. بدین ترتیب که ریسک بیمار در حال حاضر (Immediate risk) و طی 5 سال آینده برای ابتلا به + CIN3 چقدر می باشد. دیده شده است که در اولین دور غربالگری ، شانس پیدا کردن + CIN3 بیشتر از دوره های بعدی غرب ...
1399/03/20

تشخیصی آنتی بادی های آنتی gp210 در سیروز اولیه صفراوی

تشخیصی آنتی بادی های آنتی gp210 در سیروز اولیه صفراوی ﺳﻴﺮﻭﺯ اﻭﻟﻴﻪ ﺻﻔﺮاﻭﻱ (Primary biliary cirrhosis) ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﺰﻣﻦ ﻛﺒﺪﻱ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺁﻥ ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﺠﺎﺭﻱ ﺻﻔﺮاﻭﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻴﻦ ﻟﻮﺑﻮﻟﻲ ﺑﻮﺩﻩ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻴﺮﻭﺯ ﺩاﺧﻞ ﻟﻮﺑﻮﻟﻲ می ﺸﻮﺩ. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ اﺳﺎﺳﺎ در ﺩﻫﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺯﻧﺎﻥ ﺭا ﺩﺭﮔﻴﺮ ﻛﺮﺩﻩ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ 2% ﻣﻮاﺭﺩ ﺳﻴﺮﻭﺯ ﺑﺎ ظهوﺭ و ﺷﻴﻮﻉ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ می شود. ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻴﺮﻭﺯ اﻭﻟﻴﻪ ﺻﻔﺮاﻭﻱ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاﺳﺎﺱ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﺯ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ و ﺑﺎﻻﺧ ...
1399/03/19

کلیات گایدلاین 2019، ASCCP و اصول ده گانه این گایدلاین ها

کلیات گایدلاین 2019، ASCCP و اصول ده گانه این گایدلاین ها بطور کلی هدف اصلی در غربالگری دهانه رحم ، یافتن ضایعات پیش سرطانی است که در این مرحله بطور موثر درمان می شوند و از تبدیل آن به ضایعات تهاجمی دهانه رحم پیشگیری می شود.در این گایدلاین بیماری که ریسک بالایی برای +CIN3 دارد ، و بالطبع به درمانهای پیشگیری کننده نیاز بیشتری دارد ، تحت شرایطی بدون انجام کولپوسکوپی می توان یک درمان فوری (Expedited treatment) برایش انجام داد.زمانی که ریسک کمتر است ولی ...
1399/03/10
رفتن به بالای صفحه