اثر تداخلی  هیپر تری گلیسریدیمی در سنجش HbA1c چگونه است?

هموگلوبین گلیکوزیله به عنوان یک تست قابل اعتماد و دقیق برای تشخیص و کنترل گلیسمیک بیماران دیابتی شناخته می شود.HbA1c منعکس کننده میانگین غلظت گلوکز طی ۸ تا ۱۲ هفته پیش از زمان نمونه گیری می باشد  که کمتر تحت تأثیر متغیر های پره آنالیتیک و بیولوژیک قرار می گیرد.
در ۳۰ تا ۶۰ درصد دیابتی ها ، هیپرتری گلیسریدمی و هیپرگلیسمی به طور همزمان دیده می شود.به طور کلی اثر هیپرتری گلیسریدمی در اندازه گیری HbA1c کاملاً مشخص نشده است.در این پژوهش آینده نگر ، ارتباط بین HbA1c و سطح تری گلیسریدها بیماران دیابتی مورد بررسی قرارگرفته است .

۴۴ بیمارکه با تشخیص اولیه کتواسیدوز دیابتی یا پانکراتیت القاشده توسط هیپرتری گلیسریدمی در بیمارستان پذیرش شده بودند به عنوان یک مدل برای افزایش سریع یا حاد تری گلیسریدها برای پژوهش درنظر گرفته شدند.نمونه های خون بیماران از نظر تری گلیسریدها ، HbA1c ، گلوکز و هموگلوبین متعاقب ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از پذیرش مورد سنجش قرار گرفتند.HbA1c بیماران با متد HPLC-Bio-Rad  D10 (NGSP approved) مورد ارزیابی قرار گرفتند.
طی این پژوهش دربیماران یک تفاوت میانگین ِ تری گلیسرید ِ۱۵۶۷ میلی گرمی از میزان پایه بین صفر تا دو روز مشاهده شد.همچنین یک اختلاف میانگین خونی ِ HbA1c بین صفر تا دو روز به میزان حدوداً ۰٬۰۹% (p=۰٬۰۰۴) در بیماران گزارش شد.در نهایت هیچ کدام از این یافته ها قابل ملاحظه [ significant] نبودند.علاوه براین یک ارتباط ضعیف بین اختلاف میانگین ِ HbA1c و تری گلیسرید بیماران از میزان پایه تا دو روز به دست آمدکه از لحاظ آماری قابل ملاحظه بود(r=۰٬۲۵۶ ، p==۰٬۰۱۵) .
نتیجتاً تری گلیسرید های سرمی در سنجش و اندازه گیری HbA1c خللی وارد نمی کنند و به همین دلیل  کلینیسین ها وقتی نتایج HbA1c را تفسیر می کنند می توانندمطمئن باشند که مقادیر تری گلیسریدها فاکتور مهم و اثرگذاری در تفسیر هموگلوبین گلیکوزیله نمی باشد.

⤵️ International Journal of Endocrinologyتاریخ انتشار: 22:51:8 1399/04/30
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
سایر مطالب
آزمایش چالش گلوکز (GCT) یافته های آزمایشگاهی در بیماران بستری مبتلا به کووید-19 بروسلوز و آزمایش های سرولوژی تشخیص تب مالت آپدیت سال 2020 انجمن سرطان آمریکا در مورد واکسن HPV نحوه پیگیری سلولهای خوش خیم اندومتر Benign Endometrial Cells (BEC) و یا سلولهای خوش خیم گلاندولار Benign Glandular Cells طبق آخرین گایدلاین ASCCP 2019 یک کامنت پراکتیکال: گزارش دهی آزمایش میکروسکوپی ادرار تست نیتریک‌اکسید بازدمی چیست؟ گایدلاین انجمن سرطان آمریکا (American Cancer Society) در مورد پیشگیری و تشخیص اولیه کانسر دهانه رحم آگلوتیناسیون و تجمع اسپرم آزمایش PTH یا اندازه گیری هورمون پاراتیروئید نقدی بر آخرین "" دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین "" بازنگری سال 1399 (بخش چهارم ) نقدی بر آخرین "" دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین "" بازنگری سال 1399 (بخش سوم ) نقدی بر آخرین "" دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین "" بازنگری سال 1399 (بخش دوم ) نقدی بر آخرین "" دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین "" بازنگری سال 1399 (بخش اول ) وجود خون در مایع منی (semen) و یا هماتواسپرمیا (همواسپرمیا)
رفتن به بالای صفحه