نقدی بر آخرین "" دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین ""  بازنگری سال 1399 (بخش دوم )


🔻بنابراین فوکوس تمام گایدلاین های معتبر دنیا از جمله ACOG که در ژانویه سال 2007 یک توصیه عمومی نمود که هنوز هم در وبسایت اش موجود است:January, 2007

1️⃣ All pregnant women, regardless of their age, should be offered screening for Down's syndrome

2️⃣ The maternal age of 35 should no longer be used by itself as a cut-off to determine who is offered screening versus who is offered invasive diagnostic testing.

🔻ترجمه:

1. پروتکل های غربالگری سندرم داون باید به تمام زنان باردار ، صرف نظر از سن شان پیشنهاد شود،

2. سن 35 سال نباید، منبعد بعنوان یک کات آف جهت اینکه به کدام فرد پیشنهاد غربالگری شود و به کدام فرد پیشنهاد تست تشخیصی شود، مورد استفاده قرار گیرد.

در این دستورالعمل آیتم 1، که پیشنهاد انجام تست غربالگری به تمام زنان باردار زیر سئوال رفته و فقط تاکید به انجام غربالگری در زنان بالای 35 سال شده است.

🔻یعنی یک عقب گرد بسیار مایوس کننده نسبت به تمام روند جاری در تمام این سالها در ایران و دنیا تحت توجیه :

"" در نظر نگرفتن مسایل مهمی چون آموزش و مشاوره صحیح به ارائه دهنده و گیرنده خدمت، استاندارد سازی فرآیندها )شامل تعیین استانداردها و چگونگی نظارت بر اجرای آنها(، نظام جمع آوری دادههای مربوط به غربالگری، تعیین ضوابط ارتباط بین سطوح مختلف نظام سلامت و ... ، غربالگری سندرم داون را به طور جدی دچار اشکالات اساسی نموده است.  ""

یعنی به جای تلاش برای حل این مشکلات ، مثل سایر امور جاری مملکتی ، تفکر حذف صورت مسئله بوده است!!!!

🔻2. اگر یک خانم بارداری زیر 35 سال بعد از توضیحات (بعبارتی توجیهات عدم نیاز به غربالگری) خواستار انجام غربالگری باشد ، باز هم این حق اختیار با ارجاع بیمار  طبق این عبارت:

"" در صورتی که سن مادر زیر 35 سال باشد و پس از آموزش و مشاوره لازم در مورد خطر کمتر بروز سندرم داون در این گروه سنی، تمایل به انجام غربالگری داشته باشد، مادر می بایست برای انجام خطر سنجی به پزشک ارجاع داده شود و تکمیل فرآیند غربالگری تنها در گروه های پرخطر بر اساس معیارهای این دستورالعمل صورت خواهد گرفت. (همزمان با مراقبتهای معمول بارداری مطابق با مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران). ""

از این زنان گرفته شده است، که نشان از عدم اختیار و عدم مخیر بودن زنان باردار می کند.

3. از نکات مثبت این پروتکل تغییر کات - آف مارکر NT از عدد 3.0 میلی متر قبلی به عدد 3.5 میلی متر ، و ایجاد یک محدوده جدید 95 پرسنتایل با توجه به CRL می باشد.

ولی در همین محدوده باز هم محدوده پرسنتایل 99% به بالا تا عدد 3.5 میلی متر که کاندید تست های تشخیصی می شوند در این پروتکل دیده نشده است.

بطور مثال در یک خانم با CRL  معادل 59 میلی متر  و NT  معادل  2.9 میلی متر ، میزان پرسنتایل NT  معادل 99  می باشد و و یا در یک خانم با CRL  معادل 84 میلی متر  و NT  معادل  3.4 میلی متر ، میزان پرسنتایل NT  معادل 99  می باشد، که این بیمار بیشتر نیازمند یک تست تشخیصی می باشد تا یک تست NIPT  و متاسفانه در این دستورالعمل تفکیک بازه 99 پرسنتایل تا عدد 3.5 میلی متر صورت نگرفته است.

✍️ آقای دکتر سارنگ یونسی (دکترای علوم آزمایشگاهی)تاریخ انتشار: 5:11:9 1399/05/04
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
سایر مطالب
17- چالش های آزمایشگاهی تشخیصی ناباروری زنان - قسمت هفدهم (اختلالات دهانه رحم) تکنیک ایمونوسیتوشیمی رنگ‌آمیزی به روش پریودیک اسید شیف (PAS) چالش های آزمایشگاهی تشخیص ناباروری زنان - قسمت شانزدهم - آندومتريوز فلوسایتومتری برای تشخیص PNH (هموگلوبینوری حمله ای شبانه) آزمایشات و روش های تصویر برداری در موارد شک با PCOS چالش های آزمایشگاهی تشخیصی ناباروری زنان - قسمت پانزدهم (اختلالات لوله هاي رحمي) سنجش کمی هورمون پاراتیروئید با روش الکتروکمی لومینسانس (ECLIA) بررسی علل ژنتیکی عقب ماندگی ذهنی در کودکان چالش های آزمایشگاهی تشخیصی ناباروری زنان - قسمت چهاردهم (مکانیسم عمل اختلالات تیروئید در ناباروری‏) نقص جذب کارنیتین چالش های آزمایشگاهی تشخیصی ناباروری زنان - قسمت سیزدهم (افزایش آندروژن ها و یا هایپرآندروژنیسم‏) تشخیص ایمونولوژیک بیماری آلزایمر غربالگری سرطان آنال و یا مقعد چالش های آزمایشگاهی تشخیصی ناباروری زنان - قسمت دوازدهم ( نارسایی زودرس تخمدان و یا ‏POF‏ = ‏Premature Ovarian Faliure‏)
رفتن به بالای صفحه