تست های آزمایشگاهی ضروری پس از جراحی های چاقی
طی سال‌های اخیر جراحی های چاقی[ bariatric surgery] بین زنان ایرانی بسیار رایج شده است.این گروه از جراحی ها بامیزان مورتالیتی ۰٬۱٪ و حدود ۵٪ عوارض ، در بین جراحی های الکتیو از ریسک اندکی بر خوردارند و عمدتاً برای کاهش وزن و تناسب اندام انجام می شوند و معمولا ً بر روی کوچک سازی دستگاه گوارش متمرکز هستند .به طور کلی هشت تایپ  جراحی چاقی وجود دارد :

 🔲پس از جراحی باریاتریک ، مونیتور مداوم برای ارزیابی برخی کمبود های تغذیه ای مانندویتامین ها، عناصر کمیاب و املاح معدنی ضروری می باشد و توسط گایدلاین های منتشر شده ی انجمن آمریکایی متابولیک و جراحی باریاتریک [ASMBS] توصیه می گردد.قاعدتاً بیمارانی که در تست های پیش از جراحی [preoperative lab test] ، کمبودی در آنالیت های تغذیه ای خود نشان داده اند اندیکاسیون بیشتری به مونیتورینگ پس از جراحی باریاتریک خواهند داشت .

🔲به دنبال جراحی های چاقی یا باریاتریک به علت تغییرات آناتومیک و فیزیولوژیک معمولا بیمار با کاهش کالری مصرفی و کمبود مواد ریز مغذی روبه رو خواهد شد.برای اصلاح این کمبودها تجویز مکمل ها ی ضروری و انجام تست های آزمایشگاهی اغلب توصیه می شود.در صورت عدم تأمین کمبود های تغذیه ای بویژه ویتامین ها در این کیس ها با وضعیت های پاتولوژیکی مانند التهاب سیستمیک ، بیماری های مزمن و ابنورمالیتی در ترکیب بدنی [body composition] مواجه خواهیم شد .

🔲برطبق گایدلاین های منتشرشده ی ASMBS آزمایش خون در  تایپ های مختلف  جراحی های باریاتریک با اندکی تفاوت ، ضروری است و بشدت توصیه می شود( نمونه جدول پیوست ). برمبنای آخرین گایدلاین های  ASMBS جدول زمانی انجام تست آزمایشگاهی خون در کیس های پس از جراحی باریاتریک ، در سال اول هر سه ماه یکبار ، در سال دوم هر شش ماه یکبار و پس از سال دوم به طور سالیانه و منظم  می باشد . غیر از گایدلاین آمریکایی ASMBS که بیش از یک دهه  بدون ویرایش مانده است ؛ بعضی از گایدلاین های غیر آمریکایی به خاطر تحمیل هزینه زیاد و عدم تغییرات معنی دار آنالیت های تغذیه ای در برخی از بیماران ، کمتر به آزمایش خون مداوم پس از جراحی باریاتریک  توصیه و تأکید می کنند .🔲در هرصورت ممکن است ترکیب تست های خونی و آزمایشگاهی درخواست شده در این کیس ها با توجه به تایپ جراحی چاقی یا باریاتریک متغیر باشد .به عنوان مثال در بای پس معده [ gastric bypass]بیشتر بر روی جذب آهن ، ویتامین B12 ، کلسیم و ویتامین D3 تأکید می شود و یا در پروسیجرهای جراحی بای پس اندام های بلندتر ِ GI Tractبیشتر بر تست های خونی مربوط به جذب چربی ها ، پروتئین ها، ویتامین A و عناصر کمیاب توصیه وتأکید می شود .برای نمونه در جدول پیوست تست ها ی آزمایشگاهی و تایم اینتروال درخواست آنها برای پروسیجر تیپیک گاستریک بای پس[RYGB/BPD]  به تفصیل آمده است .

🔰References:
➖India Laparoscopy Surgery site.com
➖www.ASMBS.org

📚ترجمه و نگارش:
🖌دکتر علیرضا لطفی کیان🖌
دکترای علوم آزمایشگاهی بالینی
از دانشگاه علوم پزشکی ایران


تاریخ انتشار: 22:8:32 1400/02/25
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه