نقش CD138 ، CD38 و CD19 در تشخیص بدخیمی پلاسما سل
نئوپلاسم پلاسماسل ها (Monoclonal gammopathy of undetermined significance (M-GUS، مونوکلونال گاما پاتی، پلاسماسایتوما و مولتیپل میلوما) ناشی از افزایش کلون های B سل ترشح کننده آنتی بادی تغییر شکل یافته در مغز استخوان و در خون می باشند که منجر به گسترش مونوکلونال زنجیره سنگین ایمونوگلوبولین ها می شود.

به دلیل تمایز پلاسما سل ها، پلاسما سل ها، آنالیز سیتوژنتیک کروموزوم ها در مرحله متافاز دشوار است، بنابراین توصیه می شود از تکنیک Fluorescent In Situ Hybridization  (FISH)  بر روی سلول های اینترفازی جهت بررسی انحرافات کلونال یا فلوسیتومتری جهت تشخیص پلاسما سل ها استفاده گردد.

بسته به نوع نئوپلاسم پلاسما سل و محل نمونه برداری مغز استخوان، درصد حضور پلاسما سل در آسپیره مغز استخوان به طور متوسط تا 90% متغیر است. بنابر این غنی سازی این سلول ها برای نتیجه تست حیاتی است.

میلومای پلاسما سل ها  معمولا CD138 (syndecan) و CD38 را بیان می کنند، به همین دلیل جداسازی پلاسما سل های موجود در آسپیره مغز استخوان، با استفاده از تکنیک ایمونومگنت و بیدهای پوشیده از آنتی بادی ضد CD138 انجام می شود (Magnetic Cell Sorting یا MACS). تست FISH روی پلاسما سل های جدا شده به روش MACS،  تشخیص صحیح و دقیقی از تمامی انحرافات کروموزومی پروگنوستیک در بیماران مبتلا به M-GUS، پلاسماسایتوما و مولتیپل میلوما به دست می دهد.

برای انجام تست FISH و MACS  در بیماران مبتلا به M-GUS، پلاسماسایتوما و مولتیپل میلوما به 10 میلی لیتر آسپیره مغز استخوان هپارینه نیاز است.

علیرغم بیان CD38 در سایر جمعیتهای سلولی نظیر سلول های T فعال شده، بیان بالای این مولکول در در سطح پلاسما سل ها، گویای اهمیت بالای این مارکر در تشخیص پلاسما سل و نوپلاسم های مربوطه است. هرچند در بسیاری از جمعیت های پلاسما سل بدخیم، رنگ آمیزی مشابه پیش سازهای سلول B نرمال وجود دارد. بنابر این آنالیز همزمان CD138 یا Syndecan که از ویژگی های پلاسما سل ها محسوب می شود، حساسیت تست فلوسیتومتری  در راستای تشخیص نئوپلاسم های سلول B را به شدت افزایش می دهد. مشابه CD38 هتروژنیسیته بیان CD138 نیز در جمعیت های پلاسما سل دیده می شود. به علاوه CD138 ممکن است به دلیل فعالیت هپاراناز از سطح سلول ریزش داشته باشد. به این ترتیب بهتر است بیان مارکرهایی نظیر CD45 و CD19 نیز جهت تایید نئوپلاسم سلول B  مورد سنجش قرار گیرند. بیان این دو مارکر در سطح پلاسما سل های نرمال دیده می شود در حالی که پلاسما سل های درگیر بدخیمی، فاقد CD19 هستند.

با توجه به مطالب فوق و تهاجمی بودن آسپیراسیون مغز استخوان، میتوان نتیجه گرفت بهترین و ساده ترین تست برای تایید نئوپلاسم پلاسما سل ها استفاده از فلوسیتومتری و بررسی بیان سطحی  CD138، CD38 و CD19 در پلاسما سل ها می باشد.

آزمایش ارزیابی بیان CD-138، CD38 و CD19 با استفاده از تکنولوژی فلوسیتومتری در آزمایشگاه انجام می شود.

منبع:
http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1172-fa.pdf

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22733078


تاریخ انتشار: 7:43:53 1400/02/29
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه