آزمایش DNA مدفوع
Stool DNA test

آزمایش DNA مدفوع که به آن آزمایش  DNA مدفوع- ایمونوشیمیایی  مدفوع نیز گفته می‌شود، یک تست آزمایشگاهی غیرتهاجمی است که تغییرات DNA در سلول‌های یک نمونه مدفوع را مشخص می‌کند. آزمایش DNA مدفوع روشی جدید برای غربالگری سرطان روده بزرگ است.


🖍آزمایش DNA مدفوع به دنبال DNA غیر طبیعی در ارتباط با سرطان روده بزرگ یا پولیپ روده بزرگ است. این آزمایش همچنین خون پنهان در مدفوع را تشخیص می‌دهد، که می‌تواند نشان دهنده وجود سرطان باشد.

🖍اگر این تست، DNA غیر طبیعی را تشخیص دهد، ممکن است آزمایشات اضافی برای بررسی علت انجام شود، مانند کولونوسکوپی برای بررسی داخل روده بزرگ.

🖍یک آزمایش DNA مدفوع (کلوارد) برای غربالگری سرطان روده بزرگ در ایالات متحده تأیید شده است.

◀️ هدف از آزمون DNA مدفوع

🖍تست DNA مدفوع برای غربالگری سرطان روده بزرگ یا پولیپ‌های سرطانی در افراد فاقد علائم در نظر گرفته شده است.

🖍آزمایش DNA مدفوع DNA غیر طبیعی و مقادیر کمی خون ریخته شده از مدفوع را از سرطان روده بزرگ یا پولیپ روده بزرگ تشخیص می‌دهد.

🖍هنگامی که سرطان یا پولیپ در روده بزرگ شما وجود دارد، به طور مداوم سلول‌هایی را با تغییر غیرطبیعی DNA به مدفوع می‌ریزند. تغییرات DNA در مقادیر بسیار ناچیزی یافت می‌شوند، بنابراین روش‌های آزمایشگاهی بسیار حساس برای تشخیص آنها لازم است.

🖍تحقیقات نشان می دهد که آزمایش DNA مدفوع در تشخیص سرطان روده بزرگ و پولیپ‌های سرطانی مؤثر است. نتیجه آزمایش مثبت معمولاً نیاز به کولونوسکوپی دارد تا قسمت داخلی روده بزرگ شما را از نظر پولیپ و سرطان بررسی کند.

🖍اگر سرطان به موقع تشخیص داده شود، درمان می‌تواند بلافاصله شروع شود و احتمال نتیجه بهتر را بهبود می‌بخشد.   خطر متوسطی شامل افراد فاقد سابقه خانوادگی سرطان روده بزرگ و افراد فاقد بیماری ژنتیکی خاص است.

🖍این آزمایش برای افرادی که قبلاً دچار آدنوم روده بزرگ (نوع خاصی از پولیپ) و افرادی که بیماری التهابی روده یا افزایش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ دارند، توصیه نمی شود. اگر خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ یا زیاد دارید، معمولاً کولونوسکوپی برای غربالگری توصیه می‌شود؛ زیرا دقیق‌ترین و کاملترین پوشش تصویری موجود است.

◀️خطرات آزمون DNA مدفوع

🖍آزمایش DNA مدفوع بی‌خطر است و خطری ندارد.

◀️نتایج

🖍نتایج آزمون DNA مدفوع ممکن است شامل موارد زیر باشد:

👈نتیجه منفی. اگر تغییرات غیر طبیعی DNA در سرطان روده بزرگ یا پولیپ‌های سرطانی و علائم خون در مدفوع یافت نشود، آزمایش منفی تلقی می‌شود. پزشک ممکن است توصیه کند که آزمایش را در سه سال آینده تکرار کنید.

👈نتیجه مثبت. در صورت تغییر غیر طبیعی DNA در سرطان روده بزرگ یا پولیپ‌های سرطانی یا علائم خون در نمونه مدفوع، آزمایش مثبت تلقی می‌شود.

🖍پزشک ممکن است آزمایش اضافی را توصیه کند؛ معمولاً یک کولونوسکوپی برای بررسی داخل روده بزرگ برای تعیین وجود سرطان یا پولیپ. در حالی که این خونریزی می‌تواند در اثر سرطان روده بزرگ ایجاد شود، سایر علل احتمالی آن شامل زخم، پولیپ یا بواسیر است.

🖍از هر ۲۰ نفر که تحت آزمون DNA مدفوع قرار می‌گیرند، یک یا دو مورد نتیجه مثبت دارند، اما هیچ سرطان یا پولیپی در طول کلونوسکوپی که برای پیگیری دقیق‌تر انجام می‌شود، پیدا نمی شود. در این موارد معمولاً آزمایشات بیشتر توصیه نمی‌شود.

🖍تعداد کمی نتیجه مثبت و منفی کاذب در آزمایش DNA مدفوع وجود دارد.

👈نتایج منفی کاذب: خونریزی، به ویژه از پولیپ‌ها و تومورها به طور متناوب است، بنابراین خون به طور یکنواخت در تمام نمونه‌های مدفوع توزیع نمی‌شود و ممکن است در یک نمونه خاص وجود داشته باشد. تست DNA مدفوع تغییرات در ژن‌های خاص را تشخیص می‌دهد. ممکن است سرطان روده بزرگ وجود داشته باشد که در این ژن‌ها تغییری نداشته باشد  بنابراین سرطان با آزمایش مشخص نمی‌شود.

👈نتایج مثبت کاذب: در صورت وجود خونریزی از منابع دیگر مانند بواسیر، زخم یا بیماری التهابی روده، در صورت عدم وجود پولیپ یا سرطان روده بزرگ، نتیجه مثبت کاذب برای خون حاصل می‌شود.تاریخ انتشار: 11:7:11 1400/03/05
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه