مروری بر سلول های مایع مغزی _ نخاعی (CSF)👈گلبول‌های قرمز (RBC)
🔺 به طور معمول هیچ گلبول قرمزی در CSF وجود ندارد. وجود گلبول‌های قرمز ممکن است خونریزی در CSF را نشان دهد یا ممکن است به دلیل خونی که هنگام جمع‌آوری به نمونه CSF نشت کرده است در بررسی میکروسکوپی مشاهده شود.

 👈گلبول‌های سفید خون (WBC)
🔺به طور معمول تعداد بسیار کمی گلبول سفید در مایع مغزی نخاعی وجود دارد. افزایش قابل‌توجه گلبول‌های سفید در CSF می‌تواند ناشی از عفونت یا التهاب سیستم عصبی مرکزی باشد.

👈انواع مختلف گلبول‌های سفید CSF (WBC)
🔺انواع مختلف WBC موجود در CSF را شناسایی و شمارش می‌کند. تعداد کمی از لنفوسیت‌ها، مونوسیت‌ها (در نوزادان، نوتروفیل‌ها) در نمونه CSF طبیعی است. افزایش هرکدام از انواع گلبول‌های سفید می‌تواند نشان‌دهنده بیماری خاص در سیستم عصبی مرکزی باشد.

◀️ارتباط افزایش انواع مختلفی از گلبول‌های سفید خون با بیماری‌های مختلف:

🔺افزایش نوتروفیل‌ها با عفونت باکتریایی
🔺افزایش لنفوسیت‌ها با عفونت ویروسی یا قارچی
🔺گاهی اوقات افزایش ائوزینوفیل‌ها با عفونت انگلی
🔺افزایش اندک در لنفوسیت‌ها با اختلالات ایمنی سیستم عصبی مرکزی، مانند مالتیپل اسکلروزیس
🔺وجود WBC غیرطبیعی با سرطان خون که به سیستم عصبی مرکزی گسترش‌یافته است

🔺ممکن است در انواع مختلف WBC با انواع دیگر بیماری‌ها از جمله آبسه مغز، به دنبال تشنج یا خونریزی در اطراف مغز، تومور متاستاتیک و اختلالات التهابی مانند سارکوئیدوز افزایش یابد.
🔺سلول‌های غیرطبیعی ناشی از تومورهای سرطانی وجود دارد. اگر آنها در یک لام رنگ‌آمیزی شده مشاهده شوند، سیتولوژی CSF انجام می‌شود.

◀️سیتولوژی CSF

 🔺بررسی سیتولوژیک (بررسی میکروسکوپی همة سلول‌های موجود در مایع مغزی - نخاعی) اغلب در صورت مشکوک بودن به تومور سیستم عصبی مرکزی یا سرطان متاستاتیک انجام می‌شود. وجود برخی سلول‌های غیرطبیعی مانند سلول‌های توموری یا سلول‌های خونی نابالغ می‌تواند نوع سرطان موجود را نشان دهد.

 منبع:
https://treatment.sbmu.ac.ir/uploads/analys_portal.pdf


تاریخ انتشار: 22:25:3 1400/03/12
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه