رنگ‌آمیزی به روش پریودیک اسید شیف (PAS)
روش پریودیک اسید شیف که اغلب با نام تکنیک رنگ‌آمیزی PAS شناخته می‌شود، یکی از روش‌های رنگ‌آمیزی رایج در آزمایشگاه‌های هیستوپاتولوژی است که برای شناسایی پلی‌ساکاریدها (مانند گلیکوژن) و مواد مخاطی (مانند گلیکوپروتئین‌ها، گلیکولیپیدها و موسین‌ها موجود در بافت استفاده می‌شود.


✔️تکنیک رنگ‌آمیزی PAS در شناسایی کربوهیدرات‌ها کاربرد گسترده‌ای دارد. واکنش بین پریودیک اسید شیفت و کربوهیدارت‌های موجود در سلول‌های یک بافت، فرایندی اکسیداتیو (oxidative process) است. همانطور که در بخش مقدمه نیز گفته شد تکنیک رنگ‌آمیزی PAS برای شناسایی پلی‌ساکاریدها مانند گلیکوژن و مواد مخاطی موجود در بافت استفاده می‌شود. سلول‌های بافت دارای مقادیر مختلفی از گلیکوژن هستند و رنگ PAS باعث اکسیده شدن این گلیکوژن می‌شود. در اثر این واکنش، یک ترکیب اکسیداز به نام آلدهید (Aldehydes) ایجاد می‌شود. آلدهیدها به دلیل معرف بی‌رنگ شیف (colorless Schiffs fuchsin)  به رنگ صورتی، سرخابی یا قرمز در می‌آیند.

✔️رنگ‌آمیزی به روش PAS کاربردهای زیادی در حوزه‌های مختلف آزمایشگاهی دارد. که عبارتند از:

سیتولوژی (Cytology): رنگ‌آمیزی PAS در شناسایی غیر افتراقی تومورها و در تشخیص سرطان  (آدنوکارسینوم) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آسیب‌شناسی (Pathology): از دیگر کاربردهای رنگ‌آمیزی PAS می‌توان به آسیب‌شناسی کبد و کلیه اشاره کرد.
مطالعات قارچ‌شناسی (Fungal studies): از روش رنگ‌آمیزی PAS می‌توان برای نشان دادن هیف‌های قارچی (fungal hyphae) و مخمرهای قارچ (yeast-forms) در نمونه‌های بافتی استفاده کرد. این بررسی‌ها در شناسایی عفونت‌های کاندیدا آلبیکانس، آسپرژیلوس فومیگاتوس و کریپتوکوکوس نئوفورمانس موثر است.
آسیب‌شناسی دستگاه گوارش: برای تشخیص وجود مخاط در دستگاه گوارش نیز از روش رنگ‌آمیزی PAS استفاده می‌شود.

مطالعات ریوی: از رنگ PAS جهت بررسی پروتئينوز آلوئولي یا آمورفی نیز استفاده می‌شود.

پوست: برای مطالعه بدن‌های گلوبوئید

نمونه برداری از عضلات: برای نشان دادن اجزای گلیکوژن.

➖روش رنگ‌آمیزی PAS برای تشخیص سرطان پروستات، آسیب‌شناسی پانکراس، مشکلات روده کوچک و بیضه و همچنین برای تشخیص گرانول‌ها در سیتوشیمی آنزیمی نیز کاربرد دارد.

◀️مراحل رنگ‌آمیزی

1️⃣مراحل پارافین‌زدایی و هیدراسیون را انجام دهید.

2️⃣نمونه را به مدت ۱۰ دقیقه در محلول پریودیک اسید قرار دهید تا اکسیده شود. اگر نمونه کلیه، پوست و یا بیوپسی کبد است، این زمان را به ۱۵ دقیقه افزایش دهید.

3️⃣ لام را ۴ مرتبه با استفاده از آب مقطر آبکشی کنید.

4️⃣نمونه را به مدت ۱۵ دقیقه در محلول Modified Lillies Schiff قرار دهید. برای نمونه‌های کلیه و پوست این زمان را به ۳۰ دقیقه افزایش دهید.

5️⃣ سپس مجددا لام را ۴ مرتبه با آب مقطر آبکشی کنید.

6️⃣ لام را به مدت ۱۵ ثانیه در سدیم بورات ۰/۳٪ قرار دهید و سپس ۴ مرتبه با آب مقطر آبکشی کنید.

7️⃣لام را به مدت ۴۵ ثانیه در هماتوکسیلین اسیدی شده لیلی-مایر قرار دهید و سپس آن را ۳ مرتبه با آب مقطر آبکشی کنید.

8️⃣نمونه را در سدیم بورات % ۰/۳ قرار دهید و پس از گذشت ۱۵ ثانیه آن‌را ۴ مرتبه با آب مقطر آبکشی کنید.

9️⃣دهیدراسیون را به کمک درجه‌بندی‌ها و غلظت‌های مختلف الکل انجام داده و سپس لام را با استفاده از زایلین شفاف (clear) کنید.

◀️بررسی نتایج

👈گلیکوژن، موسین، رتیکولوم (reticulum)، کلوئید (colloid droplets)، رسوبات هیالین در گلومرول‌ها (hyaline deposits in glomeruli)، غشاهای پایه، کلوئید ساقه هیپوفیز و تیروئید به رنگ قرمز یا بنفش
👈قارچ‌ها به رنگ قرمز
👈هسته به رنگ آبی

🔬 منبع: medpip.com

تاریخ انتشار: 1:8:39 1400/04/30
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه