تست خون مخفی در مدفوعFOBT  گایاک  یا تست ایمونو شیمی مدفوع (FIT)
هر دو نوع بیماری سرطان کولورکتال و پولیپ  می توانند منجر به خونریزی شوند تستهای FOBT  مقادیر بسیار کم خون در مدفوع که  با چشم قابل مشاهده نیست را بررسی می کنند ( خون در مدفوع ممکن است در بیماری های غیر سرطانی نیز تشخیص داده شود مانند هموروئید).

✔️به طور کلی دو نوع از تستهای FOBT  توسط سازمان غذا و دارو (FDA) به منظور اسکرینگ سرطان کولورکتال  پذیرفته شده است:  FOBT گایاک (gFOBT) و FOBT به روش ایمونوشیمی ( یا ایمونوهیستوشیمی) که معمولا  به نام iFOBT یا FIT شناسایی می شود. درهردو نوع روشFOBT نمونه مدفوع بیماران  جمع اوری وبه پزشک ارجاع داده می شود .

✔️روش  FOBT گایاک براساس  شناسایی هم که بخشی از هموگلبولین خون است می باشد.  به دلیل اینکه این تست قادر به شناسایی هم در برخی از غذاها می باشد لذا بیماران باید از خوردن برخی از غذاها ( برای مثال گوشت قرمز) قبل از انجام تست جلوگیری کنند.

✔️در روش FIT از انتی بادی ها به منظور شناسایی هموگلبولین  به طور اختصاصی استفاده می شود. در این نوع روش معمولا محدودیت استفاده غذایی وجود ندارد.

✔️مطالعات نشان داده اند که انجام تست FOBT گایاک هر یک تا دو سال در افراد دارای سن 50 تا 85 سال میتواند 15 تا 33 درصد از موارد مرگ ناشی از سرطان  کولورکتال را کاهش دهد. در صورتیکه  FOBT تنها تست اسکرینگ سرطان کولورکتال باشد، متخصصان انجام سالیانه ان را پیشنهاد می کنند.

◀️مزایا  

👈پاکسازی کولون ضروری نیست
👈محدودیت رژیم غذایی قبل از انجام تست وجود ندارد
👈نمونه میتواند در منزل جمع اوری شود
👈هزینه ان نسبت به سایر تسهای اسکرینگ سرطان کولورکتال مناسبتر است
👈خطر تخریب سلولهای کولون وجود ندارد
👈نیازی به ارام بخش یا مسکن نیست

◀️معایب

 👈هزینه تست gFOBT یا FIT  بالاتر باشد.
👈حساسیت تست برای تشخیص ادنوما کم است.
👈امکان نتایج مثبت کاذب وجود دارد (بدبن معنی که نتایج تست نشان دهنده وجود ناهنجاری است ولی در واقع وجود ندارد)
👈در صورتی که نتایج از نظر وجود خون یا DNA غیر طبیعی،  مثبت باشد،  انجام تستهای دیگری مانند کلونوسکوپی ممکن است نیاز باشد
 


تاریخ انتشار: 17:36:49 1400/11/14
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه