نحوه جمع آوری نمونه در مبحث بیماری های متابولیکفایل پیوست که بر اساس استانداردهای روز انیستیتو استانداردسازی آزمایشگاههای بالینی (CLSI) تهیه و تنظیم گردیده می تواند مرجع مناسبی جهت نمونه گیری لکه های خونی و نمونه ادرار  در مبحث بیماری های متابولیک باشد.
لطفا  فایل پیوستی را دانلود نمایید .

دانلود فایل پیوستی

تاریخ انتشار: 18:50:43 1396/08/29
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه