ROMA؛ گامی در جهت تشخیص زودرس سرطان تخمدان

Risk of Ovarian Malignancy Algorithm

 سرطان تخمدان چهارمین عامل مرگ و میر توسط سرطان درزنان در سراسر دنیا میباشدو  5% مرگ ومیر ناشی از سرطان درزنان را تشکیل میدهد . این درحالیست که ابزاری برای تشخیص زود هنگام سرطان تخمدان وجود ندارد. لازم بذکر است که 90% سرطان پستان با استفاده از ماموگرافی در مراحل اولیه و قابل درمان ، شناسایی میگردند و هم چنین غربالگری سرطان رحم با استفاده از پاپ اسمیر قابل انجام است که موجب شناسائی زودرس سرطان در مراحل اولیه میگردند در این مرحله سرطان هنوز تهاجمی نشده و قابلیت درمان دارد.

بیومارکرهای کلینیکال در تشخیص سرطان تخمدان

1-    Ca125 ((کانسر آنتی ژن 125 )) یک گلیکو پروتئین است و  با آنتی بادی 125 OCقابل شناسایی است و مقدار upper limit   آن در جمعیت سالم به میزان 35Iu/ml می باشد . این مارکر غیراختصاصی است و درکارسینوماهای غیر تخمدانی (تومورهای اندومتریال ، پانکراس ، معده ، ریه ،کلورکتال) افزایش مییابد ودرنزد زنان در فاز فولیکولر نیز افزایش نشان میدهد. ونیز در بعضی از بیماریهای خوش خیم مثل هپاتیت ، اندومتریوزیس ، پریکاردیت ، افزایش می یابد بدین جهت   CA125 برای غربالگری در جمعیت بدون علامت مفید نیست زیرا اختصاصیت بالائی برای سرطان تخمدان ندارد. این مارکر فقط در 50%  ، Stage I  سرطان تخمدان بالاتر از نرمال را نشان میدهدو در Stage II   90% بالاست ودر 3و4 بیش از 90% مثبت است  غلظت این مارکر به حجم و  Stage تومر بستگی دارد. 

2-  HE4 در سال 1999 مشخص شد که ژن مربوط به پروتئین 4 ترشحی اپی دیدیم انسانی  در افراد مبتلا به سرطان تخمدان بیش از حد بیان میگردند. این آنتی ژن تولید شده باوزن ملکولی پائین در غشاء بافت های تناسلی زنان  و در مجاری تنفسی وجود دارد. وجود آن در سرم بیماران بعنوان یک بیومارکر قوی برای سرطان تخمدان معرفی شده است.  گرچه اندازه گیریHE4 با میزان حساسیت 72%  و اختصاصیت 95% به عنوان یک معیار مطمئن در تشخیص stage I  تخمدان مفید است ولی ترکیب 125 , HE4  CA و ارزیابی هم زمان این دو در سرم بیمار بنام تست Roma عامل دقیقتری برای شناسائی سرطان تخمدان می باشد و حساسیت تست رابه 6/78 % ارتقا میدهداختصاصیت آنرا به 95%  میرساند.   

 ((Roma index))

 پیش بینی سرطان اپی تلیال تخمدان تحت عنوان   Roma ((الگوریتم ریسک بدخیمی تخمدان)) نزد زنان قبل و بعد از یائسگی قابل انجام است و این زنان بدو گروه کم خطر و پرخطر طبقه بندی میگردند. در زنان پیش از یائسگی ، Roma  کمتر از 11.4 با ریسک پایین معرفی میگردند و در زنان با Roma  بیش از 11.4، ریسک بالا و یا بعنوان افراد پرخطر تلقی می شوند. در نزد زنان یائسه Roma  کمتر از 29.9 ریسک پایین تلقی می شود و زنان با Roma  بیشتر از 29.9 افراد پرخطر یا با ریسک بالا سرطان تخمدان  معرفی می شوند.      تاریخ انتشار: 19:5:48 1396/08/29
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه