چند نکته کاربردی و مهم در مورد ضدانعقاد EDTA

ضدانعقاد مرجع ICSH و NCCLS برای تست CBC :

K2-EDTA

 

 🔺میزان مجاز : mg/ml blood 1.75-1.25

 

🤔 علت عدم استفاده از K3-EDTA چیست ؟

 💉ضدانعقاد K3 به واسطه ایجاد چروکیدگی در RBC موجب کاهش تا 2 درصد هماتوکریت میگردد.

 

در مصرف EDTA , حدود 10 درصد افراد دچار پدیده Satellitism یا پلاکتهای اقماری شده و در نتیجه ترومبوسیتوپنی کاذب خواهند داشت .

 

🔺 البته با توجه به اینکه عمر ضدانعقاد هپارین 8 ساعت است، لذا خون کهنه ضدانعقاد هپارین نیز به تدریج دچار لخته های ریز و ترومبوسیتوپنی خواهد شد.

 

اگر میزان ضدانعقاد EDTA بیش از حد مجاز باشد :

🔸 از دست دادن آب و چروکیدگی RBC

🔸 کاهش کاذبMCV

🔸 کاهش کاذب هماتوکریت

 

ضدانعقاد EDTA بهترین ضدانعقاد برای :

 🔺بررسی لکوسیتهای خون محیطی

 🔺برای انجام RT-PCR

 🔺برای اندازه گیری MPV ، یک الی سه ساعت پس از نمونه گیریتاریخ انتشار: 18:34:8 1398/05/03
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
سایر مطالب
آزمایش PTH یا اندازه گیری هورمون پاراتیروئید نقدی بر آخرین "" دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین "" بازنگری سال 1399 (بخش چهارم ) نقدی بر آخرین "" دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین "" بازنگری سال 1399 (بخش سوم ) نقدی بر آخرین "" دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین "" بازنگری سال 1399 (بخش دوم ) نقدی بر آخرین "" دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین "" بازنگری سال 1399 (بخش اول ) اثر تداخلی هیپر تری گلیسریدیمی در سنجش HbA1c چگونه است? وجود خون در مایع منی (semen) و یا هماتواسپرمیا (همواسپرمیا) نحوه پیگیری موارد ASC-US طبق آخرین راهنمای ASCCP نحوه پیگیری موارد HSIL بر مبنای آخرین دستورالعمل ASCCP نحوه پیگیری موارد ASC-H بر مبنای آخرین دستورالعمل ASCCP نحوه پیگیری موارد وجود سلولهای گلاندولار آتیپیک تغییرات مارکرهای اندازه گیری شده در دوران بارداری در پیامدهای نامطلوب بارداری نحوه پیگیری نمونه نامناسب يا Unsatisfactory در گزارش پاپ اسمير، طبق آخرین دستورالعمل ASCCP کلیات تغییرات گایدلاین 2019 ، ASCCP نسبت به 2012 در غربالگری و مدیریت کانسر دهانه رحم تشخیصی آنتی بادی های آنتی gp210 در سیروز اولیه صفراوی
رفتن به بالای صفحه