داروها و عوامل مداخله گر بر روی غلظت بیلی روبین

📌آزاتیوپرین، اسید اسکوربیک، دارو های ضد مالاریا، آلوپورینول، استروئید های آنابولیک، آنتی بیوتیک ها، کلرپروپامید (دیابینس)، عوامل کولینرژیک، دکستران، کدئین، مپریدین، اپی نفرین، دیورتیک ها، اسید نیکوتینیک (دوزهای بالا)، مورفین، متوترکسات، متیل دوپا، مهارکننده های منوآمین اکسیداز، قرص های ضد بارداری، فنوتیازین، کینیدین، ریفامپین، سالیسیلات ها، سولفونامیدها، استروئیدها، ویتامین A و تئوفیلین داروهایی هستند که سبب سطح خونی بالای بیلی روبین می شوند.

📌 استروئیدها، سولفونامیدها، فنازوپیریدین (پیریدیوم)، آلوپورینول، قرص های ضد بارداری، آنتی بیوتیک ها، دیورتیک ها، باربیتورات ها و کلرپرومازین داروهایی می باشند که ممکن است سطوح بیلی روبین ادرار را افزایش دهند.

📌 همچنین داروهای شبه پریدیوم و ارکروم ها داروهایی هستند که می توانند سبب نتایج مثبت کاذب بیلی روبین ادرار شوند.

📌در مقابل پنی سیلین، سالیسیلات ها (دوزهای بالا)، باربیتورات ها و کافئین داروهایی هستند که موجب سطوح خونی پایین بیلی روبین توتال شوند و اسید اسکوربیک (ویتامین C) و ایندومتاسین (ایندوسین) می توانند موجب نتایج منفی کاذب بیلی روبین ادرار شوند.تاریخ انتشار: 19:39:27 1398/10/15
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه