کلیات گایدلاین 2019، ASCCP و اصول ده گانه این گایدلاین هابطور کلی هدف اصلی در غربالگری دهانه رحم ، یافتن ضایعات پیش سرطانی است که در این مرحله بطور موثر درمان می شوند و از تبدیل آن به ضایعات تهاجمی دهانه رحم پیشگیری می شود.

در این گایدلاین بیماری که ریسک بالایی برای +CIN3  دارد ، و بالطبع به درمانهای پیشگیری کننده نیاز بیشتری دارد ، تحت شرایطی بدون انجام کولپوسکوپی می توان یک درمان فوری (Expedited treatment) برایش انجام داد.

زمانی که ریسک کمتر است ولی هنوز بالاست ، بیمار برای رد کردن ضایعات پره کانسریک نیازمند درمان ،کاندید انجام کولپوسکوپی می شود.

زمانی که ریسک پایین تر است ولی هنوز نرمال نشده است، بیمار نیازمند مراقبت (surveillance) بیشتر و در فواصل کوتاهتر می باشد (فواصل 1 الی 3 سال و حداقل در دو سطح از دقت و توجه). مراقبت بیشتر بدلیل کاهش ریسک سرطانهای بازه ای (interval cancers) تا قبل از ویزیت بعدی می باشد.

و زمانی که ریسک خیلی کاهش پیدا می کند ، بیمار به پروتکل روتین غربالگری خودش بر می گردد.

حداقل اطلاعات بیمار ، نتایج تست های فعلی و سن بیمار است، اگر سوابق قبلی (نتایج تست های قبلی ، نتیجه بیوپسی، حتی نتیجه پیگیری بعد درمان ) را هم داشته باشیم می توان استفاده کرده و وارد جدول نمود و Risk  را مشخص نماییم.

اصل اول :  مبنای غربالگری بر پایه HPV و یا HPV Based  میزان ریسک را مشخص می کند.

- سیتولوژی دارای ویژگی بالایی است ولی حساسیت آن کم است و ارزش پیشگویی کننده منفی آن کمتر است (بعبارتی جواب سیتولوژی نرمال خیلی خیالمان را راحت نمی کند)

- اساس تست HPV در گایدلاین بر مبنای HPV DNA Test و FDA approved بودن متد آزمایش می باشد.

اصل دوم:  با استفاده از نتایج تست های غربالگری فعلی ، سوابق تست های غربالگری قبلی ، بیوپسی و سن بیمار می توان ریسک را تعیین کرد.

- با هر ریسک به یک آستانه عمل (Action Thresholds) بر مبنای استفاده از جداول ده گانه تعیین ریسک می رسیم.

اصل سوم:  گایدلاین های حاضر امکان به روز شدن با اطلاعات جدید، آزمایشات جدید و واکسیناسیون HPV را دارند ولی Action Thresholds ثابت هستند.

اصل چهارم: کولپوسکوپی و بیوپسی هدفمند زمانی استفاده می شود که نیاز به تشخیص ضایعات پره کانسر نیازمند به درمان داشته باشیم.
 
- استاندارد کولپوسکوپی شامل گرفتن 2 تا 4 نمونه بیوپسی از مناطق استو وایت باید رعایت شود.

-  بیوپسی راندوم و یا کورکورانه (blind) دیگر توصیه نمی شود.

اصل پنجم:  هدف اصلی غربالگری پیشگیری از کانسر سرویکس ، از طریق تشخیص زودهنگام ضایعات پره کانسریک و درمان به موقع و راحتتر آن می باشد.

- هدف دوم تشیخص کانسر سرویکس در مراحل اولیه است (که ندرتاً در اسکرین پیدا می شود). چرا که فرض بر آن است که با غربالگری های منظم و طبق فواصل توصیه شده، ضایعات در مرحله پره کانسر تشخیص داده می شوند.

اصل ششم :  گایدلاین ها شام همه افرادیکه سرویکس دارند می شوند. از جمله: زنان ، مردان transgender دارای سرویکس،  زنانی که تحت هیستروکتومی سوپرا سرویکال قرار گرفته اند.

- حتی بیمارانی که توتال هیستروکتومی شده اند ولی سابقه ای از یک    HSIL، AIS   و + CIN2  داشته اند لازم است طبق گایدلاین مورد پیگیری قرار گیرند.

اصل هفتم:   ریسک یکسان نیازمند مدیریت یکسان (Equal risk Equal management) می باشد.

اصل هشتم: حداکثر پیشگیری جهت کانسر باید با حداقل صدمه برای بیمار همراه باشد (بخصوص برای زنان در سنین باروری ، حفظ باروری شان می باشد).

- بعبارتی باید از انجام تست بیش از حد و یا درمان بیش از حد (Over treatment) اجتناب کنید.

اصل نهم:  گایدلاین جهت غربالگری افراد بدون علامت و با غربالگری غیر طبیعی طراحی شده است.

تست های تشخیصی (از قبیل سیتولوژی، کولپوسکوپی، imaging، بیوپسی سرویکس، اندوسرویکس و آندومتر) در موارد ذیل کاربرد مستقیم دارد:

-  اگر بیماری خونریزی غیرطبیعی رحمی و یا سرویکال دارد ،

- در مشاهده سرویکس ضایعات غیر طبیعی دیده شود.

اصل دهم: هدف گایدلاین ها کاربرد در آمریکا بوده است.

چرا برای تعیین ریسک معیار + CIN3 انتخاب شد (در حالیکه در گایدلاین قبلی معیار  + CIN2  بود)؟

1- تشخیص پاتولوژی  CIN3  دقیق تر از  CIN2  می باشد.

2- میزان برگشت و یا رگرس  CIN2 به حالت نرمال بدون انجام هرگونه درمانی قابل توجه است.

3- انواع HPV در  CIN3 شباهت بیشتری به کانسر دارند.

آیا اطلاعات حاصل از بررسی مطالعه KPNC در آمریکا قابلیت تعمیم به سایر جوامع را دارد؟

چندین جمعیت با نژاد و شرایط اقتصادی و اجتماعی مختلف مورد بررسی قرار گرفتند (دسترسی افراد با اسکرین و احتمال +CIN3  متفاوت بوده) ولی با نتایج تست مشابه در ترکیب با شرح حال بیماران ریسک یکسانی بدست آمده.                 


تاریخ انتشار: 22:52:17 1399/03/10
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
سایر مطالب
آزمایش چالش گلوکز (GCT) یافته های آزمایشگاهی در بیماران بستری مبتلا به کووید-19 بروسلوز و آزمایش های سرولوژی تشخیص تب مالت آپدیت سال 2020 انجمن سرطان آمریکا در مورد واکسن HPV نحوه پیگیری سلولهای خوش خیم اندومتر Benign Endometrial Cells (BEC) و یا سلولهای خوش خیم گلاندولار Benign Glandular Cells طبق آخرین گایدلاین ASCCP 2019 یک کامنت پراکتیکال: گزارش دهی آزمایش میکروسکوپی ادرار تست نیتریک‌اکسید بازدمی چیست؟ گایدلاین انجمن سرطان آمریکا (American Cancer Society) در مورد پیشگیری و تشخیص اولیه کانسر دهانه رحم آگلوتیناسیون و تجمع اسپرم آزمایش PTH یا اندازه گیری هورمون پاراتیروئید نقدی بر آخرین "" دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین "" بازنگری سال 1399 (بخش چهارم ) نقدی بر آخرین "" دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین "" بازنگری سال 1399 (بخش سوم ) نقدی بر آخرین "" دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین "" بازنگری سال 1399 (بخش دوم ) نقدی بر آخرین "" دستورالعمل کشوری برنامه ساماندهی پیشگیری از ناهنجاری های کروموزومی جنین "" بازنگری سال 1399 (بخش اول ) اثر تداخلی هیپر تری گلیسریدیمی در سنجش HbA1c چگونه است?
رفتن به بالای صفحه