‏آنتی بادی های گاوی ، جدیدترین سلاح علیه COVID-19
گزارش جدیدی نشان میدهد که گاوهای اصلاح شده ژنتیکی آنتی بادی های انسانی تولید میکنند که SARS-CoV-2 را خنثی میکنند. یک شرکت بیوتکنولوژی گاوهای اصلاح ژن شده را برای تولید آنتی بادی های انسانی در جهت مقابله با این ویروس باهوش استفاده کرده اند.

🔵 این کمپانی به جای روش هایی که قبلا برای درمان و پیشگیری از بیماری ها استفاده میشد مثل کاربرد سلول های کشت شده یا گیاهان تنباکو ، به طور خاص گاوهای شیرده را مورد اصلاح ژنتیکی قرار میدهد و سلول های ایمنی خاصی  که تولید میشود ، با حمل DNA  امکان ساخت آنتی بادی را در افراد فراهم میکند.

🔵 این مسئله از این نظر قابل توجه است که حیوانات میتوانند مقادیر بالایی از آنتی بادی را علیه پروتئین های  پاتوژن که تزریق میشود از جمله “spike” surface protein   کووید -19 تولید کنند . دانشمندان این پروژه اعتقاد دارند که کاربرد گاو به عنوان bioreactor بزرگ بسیار مورد توجه است.
🔵 استفاده از گاو به عنوان کارخانه ی وسیع تولید پروتئین انسانی نه فقط به این خاطر که گاو نسبت به حیوانات کوچک آزمایشگاهی خون بیشتری دارد بلکه خون گاو دوبرابر بیشتر آنتی بادی در هر میلی لیتر  نسبت به خون انسان دارد.

🔵 کاربرد حیوانات مزایای دیگری هم دارد ، اکثر شرکت هایی که در تولید آنتی بادی برای مقابله با COVID-19 اقدام میکنند ، امید به تولید انبوه کپی های مشابه از یک نسخه ی واحد (single version) را دارند . به اصطلاح آنتی بادی مونوکلونالی که محکم به بخش خاصی از ویروس میچسبد مورد نظرشان است.
🔵 طبق نظر این محققان بیوتکنولوژی به جای ساخت فقط یک نوع آنتی بادی ، گاوها آنتی بادی های پلی کلونالی تولید میکنند ( در واقع طیف وسیعی از مولکول ها) که بخش های متعددی از ویروس را شناسایی میکنند. این همان روش طبیعی ست که بدن ما با بیماری مقابله میکند.

🔵 پروتئین های گاو از آنتی بادی های مونوکلونال قوی تر هستند و این احتمال هست که حتی بعد از موتاسیون و تغییرات جدید در ژنتیک ویروس موثر واقع شوند.

🔵 زمانی که پاندمی COVID-19 اتفاق افتاد SAb Biotherapeutics ، کارآزمایی بالینی را با آنتی بادی گاوی تولید شده علیه Middle East respiratory syndrome به پایان رسانده بود .طبق نظر این محققین ، توسعه این درمان دانش اولیه را فراهم کرد تا روی هدف درست متمرکز شوند.

🔵 پیش از اینکه حیوان شروع به تولید آنتی بادی هایی کند در اینجا نیاز است گاو با starter immunization (ایمنی زایی آغازین) به شکل DNA vaccine (بر اساس بخشی از ژنوم ویروس که سیستم ایمنی را آماده میکند) مواجه شوند . در ادامه تزریق SARS-CoV-2’s spike protein که به عنوان رمز عبور ویروس به سلول هاست انجام میشود .

🔵 در مقایسه ای مشخص شده است که آنتی بادی های حاصل از پلاسمای افراد بهبود یافته از COVID-19 نسبت به آنتی بادی های گاوی در جلوگیری از ورود ویروس به سلول ها اثر کمتری دارد و آنتی بادی های گاوی 4 برابر بیشتر از آنتی بادی های حاصل از پلاسمای بهبودیافتگان عملکرد جلوگیری کننده دارند. این گزارش هفته ی گذشته توسط کمپانی تولید کننده مطرح شد.

🔵 محققین بیوتکنولوژی امید دارند کارآزمایی بالینی را در ماه های آینده آغاز و بررسی کنند که آیا تزریق آنتی بادی های حاصل از خون گاو میتواند از ابتلای افراد سالم به SARS-CoV-2 جلوگیری کند و همینطور این موضوع اثبات شود که این روش برای افرادی که مبتلا شدند و هنوز بیمار هستند مفید است. البته هنوز برای این نکته که استفاده از گاو بهترین گزینه برای تولید این آنتی بادی هاست توافق وجود ندارد و دلایل و مستندات بیشتری نیاز است که بگوییم این روش از نظر تولید آنتی بادی و اقتصادی بودن عملی ست.

نويسنده: خانم واشقانى| دپارتمان ايمنى شناسى دانشگاه علوم پزشكى تهران

(https://www.sciencemag.org/news/2020/06/cow-s-antibodies-could-be-newest-
weapon-against-covid-19)تاریخ انتشار: 0:46:46 1399/03/24
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه