سخنرانی آموزشی" بررسی ریزحذف های کروموزومY"

سخنرانی آموزشی" بررسی ریزحذف های کروموزومY (AZF)" در تاریخ 97/02/11  توسط خانم زهرا گنجی کارشناس ارشد ژنتیک برگزار گردید.

این تست جهت تشخیص ریزحذف های کروموزوم Y که منجر به ناباروری در مردان مبتلا به آزواسپرمی و اُلیگواسپرمی شدید می باشند مورد استفاده قرار می گیرد.


 

 دانلود فایل پوستی

تاریخ انتشار: 13:46:18 1397/05/25
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه