دریافت نشان پلاتینومدریافت نشان پریوکال پلاتینوم (Prevecal Platinum) از کشور اسپانیا به جهت مشارکت آزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل در برنامه ارزیابی کیفیت خارجی برای 10 سال متوالی (2017-2008)

تاریخ انتشار: 18:18:36 1397/06/20
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه