سیستم ارسال پیامکآزمایشگاه پاتوبیولوژی رازی بابل اعلام میدارد سیستم خودکار ارسال پیامک خوش آمدگویی و پیامک تحویل جواب را جهت تسریع در روند جوابدهی مراجعه کنندگان گرامی و جلوگیری از مشکلات ناشی از این تاخیر ،راه اندازی نموده است.
تاریخ انتشار: 8:3:38 10/2/1392
Shortcut keys: Prev=Right , Next=Left
رفتن به بالای صفحه